Dự báo thời tiết Hoà An - Cao Bằng 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  18 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  0.98 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:41
T4 19/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.1%
 • Lượng mưa
  6.08 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.6°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.5°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.26 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:42
T5 20/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.8%
 • Lượng mưa
  0.92 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.64 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:42
T6 21/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.6%
 • Lượng mưa
  8.64 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.3°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.78 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:42
T7 22/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89%
 • Lượng mưa
  12.65 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.95 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:42
CN 23/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.3°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.9%
 • Lượng mưa
  2.46 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.1 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:42
T2 24/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  9.93 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.51 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:43

Lượng mưa Hoà An - Cao Bằng 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoà An - Cao Bằng 7 ngày tới

Thời tiết Hoà An bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:41

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

1.1