Dự báo Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

28.7°

Cảm giác như 33°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

24°

Nhiệt độ thấp nhất

28.6°

Nhiệt độ cao nhất

91.8%

Độ ẩm

1.41 m/s

Gió

7.293 km

Tầm nhìn

26.1°

Điểm ngưng

5.48

UV

1006 hPa

Áp suất

05:11/18:43

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Nguyên Bình - Cao Bằng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Nguyên Bình - Cao Bằng
26.5° / 32.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Nguyên Bình - Cao Bằng
23.8° / 25.6°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Nguyên Bình - Cao Bằng
25.6° / 26.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Nguyên Bình - Cao Bằng
25.5° / 26°

Dự báo thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng hôm nay, ngày mai theo giờ

11:00 am

27.4° / 32.9°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 92 %

mưa vừa

12:00 pm

28.4° / 33.9°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.8° / 33.3°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 92 %

mưa cường độ nặng

2:00 pm

27.3° / 32.8°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 93 %

mưa vừa

3:00 pm

27.1° / 31.3°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 26.9°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 95 %

mưa vừa

5:00 pm

25.2° / 26°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa vừa

6:00 pm

25.3° / 26.1°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26.5°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa cường độ nặng

8:00 pm

24.9° / 25.4°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa cường độ nặng

9:00 pm

24.6° / 25.3°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 26°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.5° / 25.2°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.6° / 25.3°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.4° / 25.8°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.8° / 25.7°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 25°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

4:00 am

23.9° / 24.7°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24.3°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25.9°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 25.2°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 am

24.3° / 25.5°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 am

24.1° / 25.4°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

24.5° / 25.6°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 am

25.1° / 26.6°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

12:00 pm

26.9° / 26.4°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.8° / 31.5°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 30.3°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 93 %

mưa vừa

3:00 pm

26° / 26.8°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.8° / 26.7°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.3° / 26.6°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 94 %

mưa vừa

6:00 pm

26.8° / 26.2°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.8° / 26.1°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa vừa

8:00 pm

25.9° / 26.1°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26.1°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.3° / 25.5°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.2° / 25.8°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25.6°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.6° / 25.5°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.5° / 25.6°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.5° / 25.6°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.3° / 25.9°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

24.2° / 26°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

24.5° / 25.9°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 am

25.8° / 26.2°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

8:00 am

26.1° / 26.6°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 89 %

mây cụm

9:00 am

28.2° / 32.6°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

10:00 am

30.2° / 34.7°

Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 24° / 28.6° 1.41 m/s 92% 1006 hPa 43.23 mm
T4 26/06 mưa vừa 23.4° / 27.9° 0.89 m/s 97% 1010 hPa 11.26 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 24.6° / 30° 3.57 m/s 67% 1010 hPa 6.01 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 24.6° / 31.3° 3.62 m/s 81% 1007 hPa 1.45 mm
T7 29/06 mưa vừa 25.6° / 31.7° 2.14 m/s 96% 1004 hPa 4.79 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 26.7° / 33.8° 2.2 m/s 79% 1002 hPa 0.62 mm

Chất lượng không khí tại Nguyên Bình - Cao Bằng

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

368.07

NH3

1.4

NO

0.55

NO2

3.22

O3

36.62

PM2.5

5.43

PM10

6

SO2

0.49