Dự báo thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.7 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

50%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

49%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

48%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.75 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

47%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

51%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
0.98 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nguyên Bình - Cao Bằng 30 ngày tới


Lượng mưa Nguyên Bình - Cao Bằng 30 ngày tới

Thời tiết Nguyên Bình

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Mặt trời mọc/lặn

05:10/18:34

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

30°

Áp suất

1002 hPa

Độ ẩm

97%

wind

Tốc độ Gió

0.92 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:10 am
6:34 pm