Dự báo thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng 3 ngày tới

Hôm nay

23.6 oC

33.4 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

23.6°

/

33.9°

Độ ẩm

60.6%

Gió

2.2 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.4°

UV

12.04

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:21

Mặt trời lặn

18:40

T2 22/07

23.8 oC

34.3 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

23.9°

/

34.9°

Độ ẩm

55%

Gió

2.11 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.2°

UV

12.44

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:21

Mặt trời lặn

18:40

T3 23/07

24.5 oC

32.7 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25°

/

32.3°

Độ ẩm

74.5%

Gió

1.63 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.4°

UV

12.87

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:40

Lượng mưa Nguyên Bình - Cao Bằng 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nguyên Bình - Cao Bằng 3 ngày tới

Thời tiết Nguyên Bình bây giờ

mây thưa

25°

mây thưa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:40

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

94%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1008 hPa

Gió

0.64 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0