Dự báo thời tiết Ea Súp - Đắk Lắk 3 ngày tới

Hôm nay

20 oC

26.4 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

20.9°

/

26.7°

Độ ẩm

90%

Gió

4.22 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.7°

UV

9.97

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:31

Mặt trời lặn

18:15

T6 26/07

20.1 oC

26 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

20.5°

/

26.2°

Độ ẩm

87%

Gió

4.82 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.1°

UV

12.02

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:31

Mặt trời lặn

18:15

T7 27/07

21 oC

27.1 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

20.3°

/

27.7°

Độ ẩm

76.4%

Gió

4.56 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23°

UV

12.31

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:31

Mặt trời lặn

18:15

Lượng mưa Ea Súp - Đắk Lắk 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ea Súp - Đắk Lắk 3 ngày tới

Thời tiết Ea Súp bây giờ

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

26°

Độ ẩm

97%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1005 hPa

Gió

3.4 m/s

Điểm ngưng

22°

UV

0