Dự báo thời tiết Ea Súp - Đắk Lắk 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.1°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  5.96 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/22.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.3°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:08
CN 26/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21.3°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  4.23 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/23.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.78 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:08
T2 27/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.9%
 • Lượng mưa
  1.52 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.5°/23.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  21.8°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.32 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:08
T3 28/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.5°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.6%
 • Lượng mưa
  4.69 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/23.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.4°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.75 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:09
T4 29/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.4%
 • Lượng mưa
  6.54 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.6°/23°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.42 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:09
T5 30/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  10.64 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.3°/24°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.7°/24.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.09 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:09
T6 31/05
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.2°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.4%
 • Lượng mưa
  8.39 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.1°/23.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.9°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.67 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:09

Lượng mưa Ea Súp - Đắk Lắk 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ea Súp - Đắk Lắk 7 ngày tới

Thời tiết Ea Súp bây giờ

mây cụm

35°

mây cụm

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:08

Thấp/Cao

22°

/

35°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 m/s

Điểm ngưng

19°

UV

4.55