Dự báo thời tiết Ea Súp - Đắk Lắk 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
2.59 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
3.11 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
3.22 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
3 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.07 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
3.26 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.39 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.98 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.46 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.93 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ea Súp - Đắk Lắk 30 ngày tới


Lượng mưa Ea Súp - Đắk Lắk 30 ngày tới

Thời tiết Ea Súp

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Mặt trời mọc/lặn

05:20/18:09

Nhiệt độ Thấp/Cao

23°

/

32°

Áp suất

1007 hPa

Độ ẩm

88%

wind

Tốc độ Gió

1.29 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:09 pm