Dự báo Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

23.3°

Cảm giác như 24°
mây đen u ám

mây đen u ám

20.2°

Nhiệt độ thấp nhất

26°

Nhiệt độ cao nhất

94.9%

Độ ẩm

1.61 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.4°

Điểm ngưng

5.04

UV

1007 hPa

Áp suất

05:22/18:15

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Đắk R'Lấp - Đắk Nông
22.7° / 25°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Đắk R'Lấp - Đắk Nông
21.7° / 22.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Đắk R'Lấp - Đắk Nông
22° / 22.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Đắk R'Lấp - Đắk Nông
24.7° / 24.8°

Dự báo thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

23.8° / 24.1°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

10:00 am

23.6° / 24.7°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

11:00 am

23.7° / 24.8°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

12:00 pm

24.6° / 25.8°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

1:00 pm

25.9° / 26.2°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

2:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25.7° / 26°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

4:00 pm

24.4° / 25.4°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24.4° / 24.3°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23.9° / 23.1°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22.5° / 23.2°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

8:00 pm

22.8° / 23.9°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

9:00 pm

22.3° / 23.8°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

22.6° / 23.1°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

22.4° / 22.6°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

22° / 22.4°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

22.8° / 22.5°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

2:00 am

21.9° / 22.1°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

3:00 am

22° / 22.4°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

4:00 am

21.5° / 23°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

21° / 22.6°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

21.6° / 22.4°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa vừa

7:00 am

21.4° / 22.5°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa vừa

8:00 am

21.6° / 22.8°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa vừa

9:00 am

22.9° / 23°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa vừa

10:00 am

22.6° / 23.1°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa vừa

11:00 am

23° / 24°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 pm

22.1° / 23.6°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa vừa

1:00 pm

22.9° / 22.8°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 98 %

mưa vừa

2:00 pm

21° / 22.7°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa vừa

3:00 pm

21.7° / 22.9°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 98 %

mưa vừa

4:00 pm

21.6° / 22.8°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa vừa

5:00 pm

21.9° / 22.8°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa vừa

6:00 pm

21.2° / 22.5°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 pm

21° / 21.8°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 pm

21.2° / 21.6°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

21.1° / 22.1°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

21.1° / 22.9°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

21.7° / 22.2°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

12:00 am

21.9° / 22.2°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

1:00 am

21.3° / 22.2°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

2:00 am

22° / 22.4°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

3:00 am

21.5° / 22°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

4:00 am

21.5° / 22.4°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

21.2° / 23°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

21.6° / 22.7°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 am

21.6° / 22.1°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

8:00 am

22° / 22°

Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 21.4° / 25.7° 2.13 m/s 92% 1007 hPa 7.74 mm
CN 23/06 mưa vừa 21.4° / 22.7° 3.42 m/s 98% 1008 hPa 21.68 mm
T2 24/06 mưa nhẹ 21.6° / 23.6° 2.93 m/s 98% 1009 hPa 5.87 mm
T3 25/06 mưa nhẹ 21.3° / 24.9° 3.08 m/s 89% 1008 hPa 8.01 mm
T4 26/06 mưa vừa 21.1° / 24.1° 2.44 m/s 98% 1008 hPa 13.2 mm
T5 27/06 mưa vừa 21.1° / 22.7° 2.01 m/s 98% 1009 hPa 11.09 mm

Chất lượng không khí tại Đắk R'Lấp - Đắk Nông

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

301.11

NH3

0.73

NO

0.14

NO2

1.59

O3

11.37

PM2.5

2.12

PM10

2.51

SO2

1.14