Thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông theo giờ

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.86

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.01

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.21 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.39

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.88

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.15 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.44

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.21 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.07

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

14%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.43

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

13%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.91

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

14%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.01

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

15%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

18%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.78 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.17 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.85 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.04 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

73%

T2 15/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.3 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.93 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.88

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.03

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.19 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.46

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.44 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.13

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.32 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.82

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.37 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.29

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.68 m/s
Độ ẩm

18%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.44

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

17%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.9

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.27 m/s
Độ ẩm

17%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

18%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.41 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.22 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.66 m/s
Độ ẩm

84%

T3 16/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.94 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1 m/s
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk R'Lấp - Đắk Nông trong 12h tới

Thời tiết Đắk R'Lấp

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:59

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

39°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1014 hPa

Gió

1.47 m/s

Điểm ngưng

16°

Tầm nhìn

10 km

UV

2.86

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:59 pm