Dự báo thời tiết Đắk R'Lấp - Đắk Nông 3 ngày tới

Hôm nay

20.5 oC

23 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

Thấp/Cao

20.1°

/

23.6°

Độ ẩm

98%

Gió

3.49 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.6°

UV

0.86

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:16

T2 22/07

20.9 oC

26.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

21°

/

26.6°

Độ ẩm

83.6%

Gió

3.77 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.4°

UV

12.53

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:16

T3 23/07

19.3 oC

28.9 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 28°

Thấp/Cao

19.1°

/

28.4°

Độ ẩm

66.9%

Gió

4.64 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

20.9°

UV

11.75

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:16

Lượng mưa Đắk R'Lấp - Đắk Nông 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk R'Lấp - Đắk Nông 3 ngày tới

Thời tiết Đắk R'Lấp bây giờ

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:16

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

23°

Độ ẩm

98%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1010 hPa

Gió

2.6 m/s

Điểm ngưng

21°

UV

0