Dự báo thời tiết Mường Ảng - Điện Biên 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.3 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.94 m/s
Độ ẩm

99%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

99%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

99%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

99%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

53%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
1.02 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mường Ảng - Điện Biên 30 ngày tới


Lượng mưa Mường Ảng - Điện Biên 30 ngày tới

Thời tiết Mường Ảng

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Mặt trời mọc/lặn

05:27/18:41

Nhiệt độ Thấp/Cao

22°

/

27°

Áp suất

1008 hPa

Độ ẩm

78%

wind

Tốc độ Gió

0.42 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

23°

UV

4.26

Bình minh / Hoàng hôn

5:27 am
6:41 pm