Thời tiết Mường Ảng - Điện Biên theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.57 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.7 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.43 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.13 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.66

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.68

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.34

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.56 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.84

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.64 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.22 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.61

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.14

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.07 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.74 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.47 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.02 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.83 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.66 m/s
Độ ẩm

46%

T6 26/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.55 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.45 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.6 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.68 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.37 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.52 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.45 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.63 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.4

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.12 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.22

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.56

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.36

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.98 m/s
Độ ẩm

17%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.46

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.79 m/s
Độ ẩm

15%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.88

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.53 m/s
Độ ẩm

13%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.97

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.9 m/s
Độ ẩm

13%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.41

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.01 m/s
Độ ẩm

12%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.12

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.02 m/s
Độ ẩm

12%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

14%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.61 m/s
Độ ẩm

17%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.21 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

32%

T7 27/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.92 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.6 m/s
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mường Ảng - Điện Biên trong 12h tới

Thời tiết Mường Ảng

mây thưa

24°

mây thưa

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/18:30

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

38°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Gió

0.57 m/s

Điểm ngưng

17°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:40 am
6:30 pm