Dự báo thời tiết Mường Ảng - Điện Biên 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.2%
 • Lượng mưa
  5.72 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.6°/23.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:26/18:44
T3 28/05
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.2°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.3%
 • Lượng mưa
  6.04 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.9°/23.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.2°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.03 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:26/18:44
T4 29/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.5°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  15.05 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/24.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.4°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.35 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:25/18:45
T5 30/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.9%
 • Lượng mưa
  5.26 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.2°/24°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.69 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:25/18:45
T6 31/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.3°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.2%
 • Lượng mưa
  9.53 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.4°/24°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  0.97 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:25/18:45
T7 01/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.1°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  21.77 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.9°/24.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:25/18:46
CN 02/06
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  13.32 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.5°/24°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.3°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  0.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:25/18:46

Lượng mưa Mường Ảng - Điện Biên 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mường Ảng - Điện Biên 7 ngày tới

Thời tiết Mường Ảng bây giờ

mưa nhẹ

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:44

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0