Dự báo thời tiết Nậm Pồ - Điện Biên 3 ngày tới

Hôm nay

23 oC

31.4 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

22.8°

/

31.3°

Độ ẩm

91%

Gió

1.39 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.7°

UV

12.03

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:33

Mặt trời lặn

18:53

T2 15/07

21.5 oC

34.5 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

21.9°

/

35°

Độ ẩm

51.1%

Gió

1.84 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

20°

UV

13.35

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:34

Mặt trời lặn

18:53

T3 16/07

22.7 oC

33.7 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

22.1°

/

33.9°

Độ ẩm

53%

Gió

2.41 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

21.6°

UV

12.33

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:34

Mặt trời lặn

18:52

Lượng mưa Nậm Pồ - Điện Biên 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nậm Pồ - Điện Biên 3 ngày tới

Thời tiết Nậm Pồ bây giờ

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:53

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

92%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

0.5 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

10.83