Dự báo thời tiết Nậm Pồ - Điện Biên 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.8°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  6.22 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27°/23.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/24.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:26/18:44
T3 28/05
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.1°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.7%
 • Lượng mưa
  6.04 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.8°/23.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.3°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.03 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:26/18:44
T4 29/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.8°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  15.45 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.1°/24.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.6°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.35 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:25/18:45
T5 30/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.9°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89%
 • Lượng mưa
  5.06 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/24°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.69 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:25/18:45
T6 31/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.7°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  8.83 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.1°/24.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  0.97 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:25/18:45
T7 01/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  21.27 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.8°/24.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.5°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:25/18:46
CN 02/06
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.4°/25.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  13.12 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.7°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.7°/24.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  0.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:25/18:46

Lượng mưa Nậm Pồ - Điện Biên 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nậm Pồ - Điện Biên 7 ngày tới

Thời tiết Nậm Pồ bây giờ

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:44

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0