Thời tiết Nậm Pồ - Điện Biên theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.25 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.23 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

8.154 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.3 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

8.04 km

UV

3.67

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

5.263 km

UV

8.94

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

5.315 km

UV

4.23

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.38 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.31 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.16 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.53

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.35 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.58

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.38 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.19

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.51 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.42 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.52 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.72 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

99%

CN 26/05
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.7 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.74 m/s
Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.6 m/s
Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.61 m/s
Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.63 m/s
Độ ẩm

100%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.65 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.58 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.15

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.46 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.78

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.48 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.52

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.58 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.56

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.66 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.45

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.86

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.52 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.36 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.46 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.75 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.95 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.93 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.61 m/s
Độ ẩm

100%

T2 27/05
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.69 m/s
Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.59 m/s
Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.45 m/s
Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.47 m/s
Độ ẩm

100%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nậm Pồ - Điện Biên trong 12h tới

Thời tiết Nậm Pồ

mưa vừa

24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:43

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

25°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Gió

0.23 m/s

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

Bình minh / Hoàng hôn

5:26 am
6:43 pm