Dự báo thời tiết Tuần Giáo - Điện Biên 3 ngày tới

Hôm nay

23 oC

31.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

22.9°

/

31.4°

Độ ẩm

77.8%

Gió

1.39 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.1°

UV

12.03

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:33

Mặt trời lặn

18:53

T2 15/07

21 oC

34.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

21.8°

/

34.8°

Độ ẩm

51.5%

Gió

1.84 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

20.6°

UV

13.35

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:34

Mặt trời lặn

18:53

T3 16/07

22.2 oC

34 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

22.5°

/

33.8°

Độ ẩm

52.2%

Gió

2.41 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

21.8°

UV

12.33

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:34

Mặt trời lặn

18:52

Lượng mưa Tuần Giáo - Điện Biên 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuần Giáo - Điện Biên 3 ngày tới

Thời tiết Tuần Giáo bây giờ

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:53

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

75%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

0.63 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

11.29