Dự báo thời tiết Tuần Giáo - Điện Biên 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.6°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.7%
 • Lượng mưa
  7.27 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.5°/22.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.8°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.13 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:41
T4 22/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.9°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  5.5 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/23.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.8°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.9 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:42
T5 23/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.4°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.3%
 • Lượng mưa
  2.77 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.7°/23.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.7°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.27 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:42
T6 24/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.7°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  12.45 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.5°/24.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.9°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  0.91 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:26/18:43
T7 25/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.7°/25.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  8.22 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.4°/23.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.7°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.91 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:26/18:43
CN 26/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.9°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  5.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.6°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.2°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  0.5 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:26/18:43
T2 27/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.5%
 • Lượng mưa
  4.5 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.8°/24.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.17 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:26/18:44

Lượng mưa Tuần Giáo - Điện Biên 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuần Giáo - Điện Biên 7 ngày tới

Thời tiết Tuần Giáo bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:41

Thấp/Cao

22°

/

27°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

4.26