Thời tiết Tuần Giáo - Điện Biên theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.34

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.06

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

18%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.74

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.03 m/s
Độ ẩm

17%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.3

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.52 m/s
Độ ẩm

17%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
4.49 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.26 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.72 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.32 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.44 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.72 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.03 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.62 m/s
Độ ẩm

38%

T5 18/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.32 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.37 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.52 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.62 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.24 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.59 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.71 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.58

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.1 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.89

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.27

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.41

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

17%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.83

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

17%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

18%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.07 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.92 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

38%

T6 19/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.57 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.66 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.72 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.48 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.02 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.92 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.39

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.73

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.97 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.84

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
3.04 m/s
Độ ẩm

21%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuần Giáo - Điện Biên trong 12h tới

Thời tiết Tuần Giáo

bầu trời quang đãng

39°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/18:27

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

40°

Độ ẩm

19%

Áp suất

1006 hPa

Gió

2.73 m/s

Điểm ngưng

11°

Tầm nhìn

10 km

UV

3.34

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
6:27 pm