Dự báo thời tiết Châu Thành - Đồng Tháp 3 ngày tới

Hôm nay

23.6 oC

31 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

23.8°

/

30.9°

Độ ẩm

72.5%

Gió

6.63 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.7°

UV

2.36

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:44

Mặt trời lặn

18:22

T2 22/07

24 oC

30.2 oC

mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

24.9°

/

30.6°

Độ ẩm

74.3%

Gió

7.55 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.2°

UV

4.69

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:44

Mặt trời lặn

18:22

T3 23/07

24.7 oC

31.3 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

25°

/

31.5°

Độ ẩm

64.1%

Gió

7.77 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.8°

UV

10.28

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:44

Mặt trời lặn

18:22

Lượng mưa Châu Thành - Đồng Tháp 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Châu Thành - Đồng Tháp 3 ngày tới

Thời tiết Châu Thành bây giờ

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/18:22

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

91%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1010 hPa

Gió

2.56 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0