Dự báo thời tiết Châu Thành - Đồng Tháp 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.9%
 • Lượng mưa
  2 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.2°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/18:13
CN 26/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/36.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.3%
 • Lượng mưa
  3.41 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.5°/27.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.19 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/18:13
T2 27/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/36.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.4%
 • Lượng mưa
  0.34 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.4°/29.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.97 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/18:14
T3 28/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.6%
 • Lượng mưa
  2.94 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.3°/28.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.79 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/18:14
T4 29/05
mây rải rác
34°

mây rải rác

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.2°/28.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.15 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/18:14
T5 30/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.5%
 • Lượng mưa
  10.73 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.1°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.33 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/18:14
T6 31/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  21.36 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/25.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.25 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/18:15

Lượng mưa Châu Thành - Đồng Tháp 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Châu Thành - Đồng Tháp 7 ngày tới

Thời tiết Châu Thành bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:13

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.29 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0