Thời tiết Châu Thành - Đồng Tháp theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.21 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.07 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.39

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.55 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.38

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.77 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.86

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.48 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.7

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.49 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.83

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.91 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.64

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.53 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.87

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.44 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.31

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
7 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.3

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
7.13 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
7.12 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.97 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
7.03 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.75 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.5 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.66 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

78%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.51 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.67 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.61

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.4 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.78

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.76 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.42

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.89 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.19

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.94

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.73

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.76

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.01 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.19

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
7.23 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.23

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
7.23 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.69 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.23 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.89 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.45 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.71 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

78%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Châu Thành - Đồng Tháp trong 12h tới

Thời tiết Châu Thành

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

40°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Gió

2.39 m/s

Điểm ngưng

27°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
6:07 pm