Dự báo thời tiết An Khê - Gia Lai 3 ngày tới

Hôm nay

20.7 oC

23.9 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

Thấp/Cao

20.6°

/

23.7°

Độ ẩm

98.2%

Gió

2.58 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.6°

UV

1.98

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:18

T2 15/07

20.8 oC

24.4 oC

mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

Cảm giác như 22°

Thấp/Cao

20.8°

/

24.5°

Độ ẩm

98.3%

Gió

3.3 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.2°

UV

1.07

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:18

T3 16/07

20.9 oC

22.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

Thấp/Cao

20.2°

/

23°

Độ ẩm

96.4%

Gió

2.12 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

21.7°

UV

1.05

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:18

Lượng mưa An Khê - Gia Lai 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa An Khê - Gia Lai 3 ngày tới

Thời tiết An Khê bây giờ

mưa nhẹ

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

23°

Độ ẩm

94%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

1.74 m/s

Điểm ngưng

22°

UV

0.16