Thời tiết An Khê - Gia Lai theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.4 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.78 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.75 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.28 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.53

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.5

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.72

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.57

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.26

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.76

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.99 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.89

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.1 m/s
Độ ẩm

18%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.57

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

17%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.89

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.56 m/s
Độ ẩm

18%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.2 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.33 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

67%

T2 15/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.95 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.71 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.72 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.04 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.78

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.02 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.83

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.1

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.35

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.02

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.46

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.44

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.94 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.34

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.86

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.71 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

74%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.11 m/s
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa An Khê - Gia Lai trong 12h tới

Thời tiết An Khê

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/17:59

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

38°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Gió

0.4 m/s

Điểm ngưng

17°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:34 am
5:59 pm