Dự báo thời tiết An Khê - Gia Lai 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
3.42 m/s
Độ ẩm

49%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
2.57 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.48 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
3.56 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
3.72 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
3.59 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
4.2 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
4.2 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.83 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
4.07 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
4.01 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.33 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.57 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
3.02 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
3.08 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
3.48 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
3.66 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.51 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
4.14 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.1 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.86 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa An Khê - Gia Lai 30 ngày tới


Lượng mưa An Khê - Gia Lai 30 ngày tới

Thời tiết An Khê

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Mặt trời mọc/lặn

05:18/18:10

Nhiệt độ Thấp/Cao

23°

/

29°

Áp suất

1008 hPa

Độ ẩm

93%

wind

Tốc độ Gió

1.05 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:10 pm