Dự báo thời tiết Bắc Mê - Hà Giang 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.51 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

51%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

48%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
0.59 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.51 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.7 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

99%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Mê - Hà Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Bắc Mê - Hà Giang 30 ngày tới

Thời tiết Bắc Mê

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Mặt trời mọc/lặn

05:15/18:39

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

31°

Áp suất

1002 hPa

Độ ẩm

99%

wind

Tốc độ Gió

0.35 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:39 pm