Dự báo thời tiết Bắc Mê - Hà Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.8%
 • Lượng mưa
  2.72 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.1°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.5°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
T2 27/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.8°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.7%
 • Lượng mưa
  1.69 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.9°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.7°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.9 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
T3 28/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.4%
 • Lượng mưa
  2.49 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.7°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.64 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:39
T4 29/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.9%
 • Lượng mưa
  1.58 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/34.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.41 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:39
T5 30/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  9.87 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.9 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
T6 31/05
mưa cường độ nặng
24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/25.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  52.6 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.2°/24.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  0.75 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:40
T7 01/06
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.5°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.9%
 • Lượng mưa
  1.82 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.3°/24.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.79 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:41

Lượng mưa Bắc Mê - Hà Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Mê - Hà Giang 7 ngày tới

Thời tiết Bắc Mê bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:38

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

4.29