Thời tiết Bắc Mê - Hà Giang theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.98

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.94 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.46 m/s
Độ ẩm

90%

T3 23/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.18 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.51 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.27 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.49 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.11 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.1 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.09 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.16 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.16 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.6 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.64

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.19

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.38

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.56 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.1

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.75

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.98 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.75 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

94%

T4 24/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.67 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.93 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.47 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

4.067 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

5.688 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

8.471 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.41 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.38 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.45 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.94

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.25 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.56

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.5 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.75

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.61

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.65

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.77

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Mê - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Bắc Mê

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:22

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Gió

2.05 m/s

Điểm ngưng

21°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

Bình minh / Hoàng hôn

5:33 am
6:22 pm