Thời tiết Bắc Mê - Hà Giang theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.42 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.95 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.96

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.36

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.28

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.365 km

UV

10.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.74

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.841 km

UV

3.55

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.11 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.411 km

UV

3.48

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.88 km

UV

2.39

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.614 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.12 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.21 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.27 m/s
Độ ẩm

99%

CN 26/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.723 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.24 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.51 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.088 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.95 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.71 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.77

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.748 km

UV

8.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.89

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

9.542 km

UV

7.62

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.51

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.15 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.27 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

99%

T2 27/05
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.72 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.51 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

8.525 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.12 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

9.023 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.02 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.27 m/s
Độ ẩm

99%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Mê - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Bắc Mê

mưa vừa

24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Gió

0.42 m/s

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:16 am
6:38 pm