Dự báo Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

26.6°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

24°

Nhiệt độ thấp nhất

30.6°

Nhiệt độ cao nhất

94.8%

Độ ẩm

1 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.3°

Điểm ngưng

0

UV

1002 hPa

Áp suất

05:15/18:46

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Vị Xuyên - Hà Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Vị Xuyên - Hà Giang
28.4° / 35.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Vị Xuyên - Hà Giang
25° / 27.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Vị Xuyên - Hà Giang
25.1° / 26°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Vị Xuyên - Hà Giang
27.9° / 28°

Dự báo thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

26.3° / 27°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.7° / 26.7°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.8° / 26.7°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 26.5°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.3° / 27.2°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 97 %

mưa vừa

12:00 am

25.8° / 26.7°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 98 %

mưa vừa

1:00 am

26° / 26.4°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa vừa

2:00 am

25° / 26.8°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa vừa

3:00 am

25.8° / 26.9°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa vừa

4:00 am

25.2° / 26.5°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa vừa

5:00 am

24.3° / 26.3°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa vừa

6:00 am

26° / 26°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa cường độ nặng

7:00 am

25.5° / 26.5°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa vừa

8:00 am

25.1° / 26.2°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa vừa

9:00 am

25.2° / 26.2°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa vừa

10:00 am

25.2° / 26.8°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa vừa

11:00 am

25.3° / 27.3°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa vừa

12:00 pm

26.8° / 27°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26.8° / 27.2°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 98 %

mưa vừa

2:00 pm

25.6° / 27.6°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa vừa

3:00 pm

25.8° / 26.3°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa vừa

4:00 pm

25.4° / 26.5°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.2° / 26.5°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24.9° / 25.9°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.3° / 25.1°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mây đen u ám

8:00 pm

24.9° / 25.8°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25.5°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.8° / 25.7°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.2° / 25.3°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa vừa

12:00 am

24.6° / 25.6°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa vừa

1:00 am

25° / 25.7°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa vừa

2:00 am

24.8° / 25.1°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa vừa

3:00 am

24.4° / 25.3°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.8° / 25.7°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.6° / 26°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.8° / 25°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.6° / 25°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

24.7° / 25.3°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 25.5°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

10:00 am

24.1° / 26.1°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

11:00 am

25.6° / 27°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25.9° / 26.2°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.3° / 31°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

2:00 pm

30.3° / 36°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.9° / 36.2°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.9° / 35°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.8° / 34.7°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 31.5°

Thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.1° / 30° 1.59 m/s 86% 1002 hPa 3.73 mm
T3 18/06 mưa cường độ nặng 24.7° / 26.6° 0.68 m/s 98% 1003 hPa 40.29 mm
T4 19/06 mưa vừa 24.4° / 31° 1.69 m/s 98% 1003 hPa 7.63 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 24.6° / 32.1° 2.05 m/s 63% 1000 hPa 0.33 mm
T6 21/06 mưa vừa 25.2° / 30.7° 1.2 m/s 84% 999 hPa 9.83 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 25.4° / 32° 2.28 m/s 70% 1000 hPa 7 mm

Chất lượng không khí tại Vị Xuyên - Hà Giang

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

527.78

NH3

1.55

NO

0.62

NO2

9.94

O3

6.15

PM2.5

6.72

PM10

7.96

SO2

1.48