Dự báo thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.3°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84%
 • Lượng mưa
  2.62 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.2°/24.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.5°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
T2 27/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.7%
 • Lượng mưa
  1.49 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.6°/27.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.9 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
T3 28/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.7%
 • Lượng mưa
  2.19 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.7°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.64 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:39
T4 29/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.1%
 • Lượng mưa
  1.68 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.2°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/34.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.41 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:39
T5 30/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  10.07 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.2°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.9 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
T6 31/05
mưa cường độ nặng
24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.3°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  52.8 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.3°/24°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  0.75 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:40
T7 01/06
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.4°/26.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73%
 • Lượng mưa
  1.72 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25°/24.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.79 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:41

Lượng mưa Vị Xuyên - Hà Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vị Xuyên - Hà Giang 7 ngày tới

Thời tiết Vị Xuyên bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:38

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

4.29