Dự báo thời tiết Vị Xuyên - Hà Giang 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2.67 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vị Xuyên - Hà Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Vị Xuyên - Hà Giang 30 ngày tới

Thời tiết Vị Xuyên

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Mặt trời mọc/lặn

05:15/18:38

Nhiệt độ Thấp/Cao

24°

/

34°

Áp suất

1004 hPa

Độ ẩm

97%

wind

Tốc độ Gió

0.98 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:38 pm