Dự báo thời tiết Thanh Miện - Hải Dương 3 ngày tới

Hôm nay

24 oC

33.5 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

24.8°

/

33°

Độ ẩm

68.2%

Gió

3.21 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.3°

UV

12.32

Áp suất

994 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:36

T6 26/07

27 oC

37.4 oC

mây thưa mây thưa

Cảm giác như 42°

Thấp/Cao

26°

/

37.7°

Độ ẩm

56.2%

Gió

4.28 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.4°

UV

11.43

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:35

T7 27/07

27.6 oC

37 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

Thấp/Cao

28°

/

36.1°

Độ ẩm

59.3%

Gió

4.97 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.9°

UV

11.01

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:35

Lượng mưa Thanh Miện - Hải Dương 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh Miện - Hải Dương 3 ngày tới

Thời tiết Thanh Miện bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

81%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

995 hPa

Gió

1.98 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0