Dự báo thời tiết Thanh Miện - Hải Dương 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.7%
 • Lượng mưa
  4.87 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.6°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.67 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:29
T2 27/05
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.3°/29.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.46 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:30
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  16%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.9°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.9°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.75 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:30
T4 29/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  10.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.5°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.94 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T5 30/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.8%
 • Lượng mưa
  3.34 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.9°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.46 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T6 31/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.8%
 • Lượng mưa
  25.7 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.3°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.3 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T7 01/06
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.8°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.8%
 • Lượng mưa
  14.77 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32

Lượng mưa Thanh Miện - Hải Dương 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh Miện - Hải Dương 7 ngày tới

Thời tiết Thanh Miện bây giờ

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:29

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

1.65