Dự báo Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

32.8°

Cảm giác như 39°
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

29°

Nhiệt độ thấp nhất

35.3°

Nhiệt độ cao nhất

79.4%

Độ ẩm

5.14 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

28.7°

Điểm ngưng

0

UV

1001 hPa

Áp suất

05:12/18:36

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Kiến Thuỵ - Hải Phòng
34° / 41.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Kiến Thuỵ - Hải Phòng
31° / 38.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Kiến Thuỵ - Hải Phòng
29.1° / 36.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Kiến Thuỵ - Hải Phòng
32.1° / 39°

Dự báo thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

32.3° / 40°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 79 %

mây thưa

8:00 pm

32.1° / 39.7°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 79 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

33° / 39.6°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 80 %

mây thưa

10:00 pm

31.4° / 38.3°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

11:00 pm

31.3° / 38.4°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 82 %

mưa vừa

12:00 am

30.7° / 37.8°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

1:00 am

30.8° / 37.4°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

2:00 am

30.7° / 37.9°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

3:00 am

30.8° / 38°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

4:00 am

29.4° / 36.4°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

5:00 am

29.6° / 37°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

6:00 am

29.1° / 36°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

7:00 am

31° / 37.7°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 am

30.1° / 37.9°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 am

31° / 38.2°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

10:00 am

32.3° / 39.3°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

11:00 am

32.9° / 39.3°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.6° / 40.8°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.2° / 40.5°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.4° / 41.5°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

3:00 pm

33° / 40.9°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.8° / 38.7°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.5° / 38°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

6:00 pm

30° / 37.3°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.3° / 36.6°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.1° / 36.1°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28.6° / 34°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mưa vừa

10:00 pm

29° / 34.2°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.1° / 34.8°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

12:00 am

28.3° / 34.8°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

1:00 am

28.8° / 34.5°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

2:00 am

28.1° / 34.5°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

3:00 am

28.2° / 34.8°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

4:00 am

28.3° / 34.3°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

28.8° / 34°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

6:00 am

28.4° / 34.1°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.9° / 35°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 am

30.2° / 36.6°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 am

31.3° / 38.3°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

10:00 am

33.2° / 40.3°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

11:00 am

33.8° / 40.8°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

12:00 pm

35° / 41°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.1° / 39.7°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.9° / 39°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32.9° / 39.9°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.7° / 38.5°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.2° / 37.9°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30.2° / 37.2°

Thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 29.6° / 35.1° 6 m/s 60% 1002 hPa 1.67 mm
T3 18/06 mưa vừa 29° / 34.5° 5.69 m/s 67% 1001 hPa 3.9 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 29° / 34.7° 4.61 m/s 62% 1001 hPa 3.76 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 28.2° / 34.5° 5.01 m/s 62% 1001 hPa 1.67 mm
T6 21/06 mưa vừa 29.2° / 34.8° 6.12 m/s 65% 1001 hPa 8.25 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 29.9° / 33.3° 6.2 m/s 66% 1002 hPa 2.88 mm

Chất lượng không khí tại Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

474.48

NH3

5.84

NO

0

NO2

11.54

O3

58.22

PM2.5

24.25

PM10

30.43

SO2

11.68