Dự báo thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng 3 ngày tới

Hôm nay

28 oC

33.4 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

27.7°

/

33.9°

Độ ẩm

58%

Gió

5.6 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.6°

UV

10.95

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:20

Mặt trời lặn

18:37

T2 15/07

25.6 oC

33.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

25.7°

/

33.7°

Độ ẩm

69.3%

Gió

6.43 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.4°

UV

11.36

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:20

Mặt trời lặn

18:37

T3 16/07

26.2 oC

31.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

26.8°

/

31.7°

Độ ẩm

78%

Gió

6.06 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.6°

UV

11.24

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:21

Mặt trời lặn

18:37

Lượng mưa Kiến Thuỵ - Hải Phòng 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kiến Thuỵ - Hải Phòng 3 ngày tới

Thời tiết Kiến Thuỵ bây giờ

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

33°

Độ ẩm

74%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

4.12 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0.14