Dự báo thời tiết Kiến Thuỵ - Hải Phòng 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.6%
 • Lượng mưa
  5.5 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.3°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.8°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T4 29/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.7%
 • Lượng mưa
  0.79 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.3°/28.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T5 30/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.6°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90%
 • Lượng mưa
  20.4 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.2°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.84 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T6 31/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.3%
 • Lượng mưa
  2.56 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.6°/25.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.6°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.28 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:30
T7 01/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.8°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23%
 • Lượng mưa
  0.41 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.5°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.5°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.35 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:30
CN 02/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.9%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.3°/28.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.25 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:31
T2 03/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.2%
 • Lượng mưa
  3.6 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.2°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.92 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:31

Lượng mưa Kiến Thuỵ - Hải Phòng 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kiến Thuỵ - Hải Phòng 7 ngày tới

Thời tiết Kiến Thuỵ bây giờ

mưa vừa

29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:29

Thấp/Cao

27°

/

30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0.04