Dự báo Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

28.6°

Cảm giác như 32°
mây đen u ám

mây đen u ám

24°

Nhiệt độ thấp nhất

29°

Nhiệt độ cao nhất

75.1%

Độ ẩm

3.66 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.2°

Điểm ngưng

8.29

UV

1008 hPa

Áp suất

05:33/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh
28° / 32.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh
24.6° / 26°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh
26° / 26°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh
26.1° / 27.6°

Dự báo thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh hôm nay, ngày mai theo giờ

11:00 am

29° / 32.4°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

12:00 pm

28.8° / 32°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

1:00 pm

28.2° / 31.2°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

2:00 pm

27.9° / 30.3°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.3° / 29.4°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

4:00 pm

26.3° / 26.7°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

5:00 pm

26.1° / 27.2°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.5° / 27.9°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 26.6°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.4° / 26.4°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.1° / 26.5°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.2° / 26.9°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.5° / 26°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

12:00 am

25.8° / 27°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25.1° / 26°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25.5° / 26.8°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25.9° / 27°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.9° / 26.1°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

5:00 am

25.3° / 26.7°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25.8° / 26.8°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

26.2° / 27°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

27.5° / 29.6°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 am

28.1° / 31.9°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

10:00 am

29.2° / 33.9°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

11:00 am

30.6° / 35.9°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.1° / 35.9°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.8° / 35.8°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.8° / 35.2°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 65 %

mưa vừa

3:00 pm

31.9° / 35°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.2° / 35.7°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.8° / 34.4°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 75 %

mưa vừa

6:00 pm

27.7° / 31.2°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 81 %

mưa vừa

7:00 pm

27.6° / 28°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 84 %

mưa vừa

8:00 pm

26.7° / 26.1°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.5° / 26.9°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.2° / 26.3°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.2° / 27.2°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 am

26.1° / 27.5°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.9° / 26.5°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.3° / 26.7°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.4° / 26.7°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.7° / 25°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25.7°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.9° / 25.9°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 94 %

mưa vừa

8:00 am

25° / 25.5°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 94 %

mưa vừa

9:00 am

24.9° / 25.7°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 95 %

mưa vừa

10:00 am

26° / 26.2°

Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 95 %

mưa cường độ nặng

Dự báo thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.9° / 28.5° 4.04 m/s 76% 1008 hPa 3.82 mm
T4 26/06 mưa vừa 25° / 31.7° 3.93 m/s 64% 1008 hPa 7.87 mm
T5 27/06 mưa cường độ nặng 24.2° / 26.6° 2.45 m/s 93% 1010 hPa 21.2 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 24.1° / 32.4° 4.26 m/s 70% 1010 hPa 4.29 mm
T7 29/06 mưa vừa 25.4° / 31.6° 3.97 m/s 76% 1010 hPa 16.77 mm
CN 30/06 mưa vừa 25.2° / 31.8° 4.95 m/s 74% 1009 hPa 25.4 mm

Chất lượng không khí tại Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

681.62

NH3

4.03

NO

2.18

NO2

26.26

O3

30.96

PM2.5

21.35

PM10

25.34

SO2

14.76