Thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.89 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.46

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.03 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.23

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.23 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.47 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.16 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.63 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.74 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.49 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.02 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.3 m/s
Độ ẩm

75%

CN 26/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.96 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.68

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.63

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.51

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.51

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.11 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.37

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.35

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.94

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.83 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

8.934 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.22 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.19 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.81 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.09 m/s
Độ ẩm

76%

T2 27/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.46 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.27 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.57

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.4

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.64

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.07 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.73

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.41

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.19

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh trong 12h tới

Thời tiết Bình Thạnh

mây cụm

37°

mây cụm

Cảm giác như 44°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

37°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

3.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:29 am
6:10 pm