Dự báo thời tiết Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh 3 ngày tới

Hôm nay

23.3 oC

29.3 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Thấp/Cao

23.2°

/

30°

Độ ẩm

85.3%

Gió

5.44 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.7°

UV

10.92

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:39

Mặt trời lặn

18:19

T2 22/07

24.6 oC

31.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

24.8°

/

31.9°

Độ ẩm

80.6%

Gió

6.51 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.6°

UV

11.37

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:39

Mặt trời lặn

18:19

T3 23/07

24.9 oC

29.6 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

24.3°

/

30°

Độ ẩm

76.8%

Gió

5.18 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.2°

UV

9.94

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:40

Mặt trời lặn

18:19

Lượng mưa Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh 3 ngày tới

Thời tiết Bình Thạnh bây giờ

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/18:19

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

78%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1010 hPa

Gió

3.09 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0