Dự báo Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

31.1°

Cảm giác như 38°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

25.4°

Nhiệt độ thấp nhất

38.4°

Nhiệt độ cao nhất

77.1%

Độ ẩm

1.61 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26.4°

Điểm ngưng

0

UV

1000 hPa

Áp suất

05:17/18:41

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Lương Sơn - Hoà Bình

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Lương Sơn - Hoà Bình
35.2° / 43.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Lương Sơn - Hoà Bình
29.9° / 37°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Lương Sơn - Hoà Bình
26.9° / 26.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Lương Sơn - Hoà Bình
32° / 39.3°

Dự báo thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

31° / 38.6°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.6° / 38.6°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

9:00 pm

31.4° / 39°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

10:00 pm

30.9° / 37.5°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

11:00 pm

30.3° / 37.4°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

12:00 am

29.8° / 37°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

1:00 am

28.8° / 34°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

2:00 am

28.6° / 33.3°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

3:00 am

28.9° / 33.9°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

4:00 am

28.9° / 32.6°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 am

27.2° / 32.5°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

6:00 am

28.5° / 32.3°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 am

29.7° / 35.9°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 am

30.5° / 37°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 am

30.5° / 37.4°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

10:00 am

32.5° / 39.5°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

11:00 am

34.3° / 41.1°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.9° / 42.4°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

1:00 pm

35° / 42.1°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

2:00 pm

35° / 42.4°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33.8° / 40.4°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.6° / 38.8°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.3° / 37.8°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 84 %

mưa vừa

6:00 pm

29.9° / 36.1°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 87 %

mưa vừa

7:00 pm

28.6° / 36°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 90 %

mưa vừa

8:00 pm

28.2° / 33.5°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 91 %

mưa vừa

9:00 pm

28° / 32.5°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 94 %

mưa vừa

10:00 pm

27° / 31°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 96 %

mưa vừa

11:00 pm

27.6° / 31.7°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.5° / 31.6°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

28° / 30.4°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

27° / 30.6°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

3:00 am

27.6° / 27.6°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

4:00 am

26.6° / 26.5°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

5:00 am

26.4° / 26.4°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

6:00 am

27.1° / 28°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

7:00 am

27.9° / 32.6°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 34.7°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

9:00 am

31.3° / 38.4°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

10:00 am

31.8° / 38.2°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

11:00 am

32.2° / 39.7°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.6° / 41°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.6° / 40.2°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

2:00 pm

33.8° / 41°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33.5° / 40.1°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

4:00 pm

33.3° / 40.2°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 73 %

mưa vừa

5:00 pm

31.7° / 38.5°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.9° / 36.2°

Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình

Điểm sương 85 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26.5° / 38.6° 1.77 m/s 55% 1002 hPa 0.71 mm
T3 18/06 mưa vừa 27.9° / 35.7° 2.13 m/s 61% 1001 hPa 12.62 mm
T4 19/06 mưa vừa 26.3° / 33.7° 1.28 m/s 63% 1001 hPa 6.57 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 26.1° / 36.1° 1.78 m/s 51% 999 hPa 1.59 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 27.2° / 38° 2.19 m/s 50% 998 hPa 0.72 mm
T7 22/06 mưa vừa 27.2° / 36.6° 2.74 m/s 56% 999 hPa 6.44 mm

Chất lượng không khí tại Lương Sơn - Hoà Bình

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

391.43

NH3

10.3

NO

0.81

NO2

5.96

O3

9.33

PM2.5

5.44

PM10

11.95

SO2

2.11