Dự báo thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.3 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

99%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
3 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
3 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.03 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lương Sơn - Hoà Bình 30 ngày tới


Lượng mưa Lương Sơn - Hoà Bình 30 ngày tới

Thời tiết Lương Sơn

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

Mặt trời mọc/lặn

05:17/18:33

Nhiệt độ Thấp/Cao

27°

/

32°

Áp suất

1002 hPa

Độ ẩm

81%

wind

Tốc độ Gió

1.45 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:33 pm