Dự báo thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37%
 • Lượng mưa
  4.39 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.7°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.41 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:34
T4 29/05
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.8°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.95 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:34
T5 30/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.7%
 • Lượng mưa
  9.64 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.2°/25.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.72 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35
T6 31/05
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.1°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  2.6 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25°/25.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.1°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.53 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35
T7 01/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.3%
 • Lượng mưa
  0.84 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.6°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.58 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
CN 02/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.2%
 • Lượng mưa
  9.36 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.09 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
T2 03/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.5%
 • Lượng mưa
  7.06 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.2°/27.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.24 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36

Lượng mưa Lương Sơn - Hoà Bình 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lương Sơn - Hoà Bình 7 ngày tới

Thời tiết Lương Sơn bây giờ

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:34

Thấp/Cao

28°

/

30°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0.03