Dự báo Thời tiết Phú Lộc - Huế

35.2°

Cảm giác như 39°
mây thưa

mây thưa

25.8°

Nhiệt độ thấp nhất

36°

Nhiệt độ cao nhất

49.3%

Độ ẩm

2.06 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.7°

Điểm ngưng

9.17

UV

1005 hPa

Áp suất

05:17/18:23

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Phú Lộc - Huế

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phú Lộc - Huế
34.3° / 40°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phú Lộc - Huế
27° / 29°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phú Lộc - Huế
26.7° / 26.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Phú Lộc - Huế
30.6° / 35.7°

Dự báo thời tiết Phú Lộc - Huế hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

35.4° / 39.3°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 49 %

mây thưa

11:00 am

35.3° / 40°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 46 %

mây rải rác

12:00 pm

36° / 40.7°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 44 %

mây rải rác

1:00 pm

36° / 41.6°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 44 %

mây cụm

2:00 pm

34.4° / 40.8°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 52 %

mây cụm

3:00 pm

33° / 37.1°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.5° / 36°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.8° / 35.2°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30° / 34.4°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.8° / 33°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.6° / 31.4°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

9:00 pm

28° / 30.8°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.9° / 30.5°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.9° / 29.2°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 26.1°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

1:00 am

26.1° / 26.2°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 26.9°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

3:00 am

26.5° / 26.2°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

4:00 am

27° / 26.9°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

5:00 am

26.8° / 26.4°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

6:00 am

26.6° / 26.4°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

7:00 am

29° / 32.9°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

8:00 am

32.1° / 36.2°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

9:00 am

34.6° / 38.4°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

10:00 am

36.3° / 40.1°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

11:00 am

37° / 41.6°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 40 %

mây đen u ám

12:00 pm

38° / 42.6°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 37 %

mây đen u ám

1:00 pm

38.7° / 43°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 37 %

mây đen u ám

2:00 pm

38° / 41.8°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 42 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.8° / 39.4°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

4:00 pm

32° / 37.8°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

5:00 pm

32° / 36.4°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

6:00 pm

31° / 35°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.9° / 35°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.8° / 34°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 73 %

mây cụm

9:00 pm

28.7° / 31.5°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.4° / 30.2°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.6° / 27°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 80 %

mây cụm

12:00 am

26.9° / 26.4°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 79 %

mây cụm

1:00 am

26.2° / 26.5°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

2:00 am

26.8° / 26.5°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 78 %

mây cụm

3:00 am

26.7° / 26.2°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

4:00 am

26.2° / 26.6°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

5:00 am

27° / 26.2°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

6:00 am

27.1° / 27.5°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

7:00 am

30.3° / 33.7°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

8:00 am

33.6° / 37.1°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

9:00 am

35.9° / 39.1°

Thời tiết Phú Lộc - Huế

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Phú Lộc - Huế sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26.1° / 36° 3.02 m/s 46% 1005 hPa 0.33 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 27° / 39° 3.35 m/s 40% 1004 hPa 0.11 mm
T5 20/06 mây cụm 26.9° / 38.8° 3.25 m/s 38% 1004 hPa 0 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 26.2° / 36.2° 2.76 m/s 45% 1004 hPa 2.53 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 25.3° / 35.5° 3.62 m/s 49% 1003 hPa 1.59 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 25.6° / 33.8° 1.71 m/s 55% 1003 hPa 7.36 mm

Chất lượng không khí tại Phú Lộc - Huế

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

257.42

NH3

0.42

NO

0.24

NO2

1.43

O3

39.68

PM2.5

1.2

PM10

0.73

SO2

0.66