Thời tiết Phú Lộc - Huế theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.42 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.11 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.26 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.27

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.75 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.76

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.48

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.98

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.03 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.19

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.79 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.45

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.49 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.07

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.94 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.34

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.39

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.71 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

56%

T6 26/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.7 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.69

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.54

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.65

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.68 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.03

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.11 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.66

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.06

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.45 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.93

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.98 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.86

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.35

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.89 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.42 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.62 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.25 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

71%

T7 27/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Lộc - Huế trong 12h tới

Thời tiết Phú Lộc

mây thưa

28°

mây thưa

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

39°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Gió

0.51 m/s

Điểm ngưng

26°

Tầm nhìn

8 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:28 am
6:06 pm