Dự báo thời tiết Phú Lộc - Huế 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
2.66 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.43 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.3 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.02 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.3 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.47 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
4.48 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
5.28 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
4.06 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
2.93 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
3.37 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:22 pm

Gió
3.37 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:22 pm

Gió
2.93 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:22 pm

Gió
3.55 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:23 pm

Gió
3.55 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:23 pm

Gió
3.63 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:23 pm

Gió
3.58 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:23 pm

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:24 pm

Gió
3.7 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Lộc - Huế 30 ngày tới


Lượng mưa Phú Lộc - Huế 30 ngày tới

Thời tiết Phú Lộc

mây rải rác

32°

mây rải rác

Cảm giác như 39°

Mặt trời mọc/lặn

05:17/18:14

Nhiệt độ Thấp/Cao

24°

/

32°

Áp suất

1007 hPa

Độ ẩm

70%

wind

Tốc độ Gió

4.12 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

25°

UV

3.75

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:14 pm