Dự báo Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

35.8°

Cảm giác như 42°
mưa vừa

mưa vừa

28°

Nhiệt độ thấp nhất

36.4°

Nhiệt độ cao nhất

55.6%

Độ ẩm

4.19 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.4°

Điểm ngưng

8.57

UV

1003 hPa

Áp suất

05:16/18:39

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Văn Lâm - Hưng Yên

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Văn Lâm - Hưng Yên
34.6° / 42.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Văn Lâm - Hưng Yên
28.4° / 35.6°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Văn Lâm - Hưng Yên
28.2° / 33.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Văn Lâm - Hưng Yên
33.5° / 40.1°

Dự báo thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

35.4° / 42.9°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

11:00 am

35.5° / 42.3°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 54 %

mưa vừa

12:00 pm

35.2° / 42°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 52 %

mưa rất nặng

1:00 pm

36.5° / 42.8°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.7° / 42.3°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 50 %

mây cụm

3:00 pm

35.3° / 42.2°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 52 %

mây cụm

4:00 pm

34.5° / 41°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 53 %

mây cụm

5:00 pm

33.8° / 40.2°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 57 %

mây cụm

6:00 pm

32.8° / 38.2°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 65 %

mây cụm

7:00 pm

30° / 36.2°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 73 %

mây cụm

8:00 pm

30.4° / 36°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 78 %

mây rải rác

9:00 pm

29.3° / 36.8°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 81 %

mây rải rác

10:00 pm

30° / 35.9°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 83 %

mây rải rác

11:00 pm

29.3° / 35°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 85 %

mây cụm

12:00 am

28.7° / 34.5°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

1:00 am

28.3° / 34.1°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 88 %

mây cụm

2:00 am

28.1° / 33.2°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

3:00 am

28.7° / 33.7°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

4:00 am

29° / 32.6°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

5:00 am

28.1° / 32.6°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

6:00 am

29° / 33.1°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 am

30° / 35°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

8:00 am

31.3° / 37.1°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

9:00 am

32.8° / 38.1°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

10:00 am

33° / 40.9°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

11:00 am

36° / 41.7°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 54 %

mưa nhẹ

12:00 pm

35.6° / 41.5°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 53 %

mưa nhẹ

1:00 pm

34.5° / 40.8°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 53 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34.5° / 40.3°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.1° / 40.9°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 55 %

mưa nhẹ

4:00 pm

33.5° / 40°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.1° / 38.6°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31.1° / 37.3°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

7:00 pm

30.6° / 35.1°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.8° / 34.7°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

9:00 pm

30° / 34°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.6° / 35°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

11:00 pm

30° / 33.7°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

12:00 am

28.9° / 33°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

1:00 am

28.4° / 32.3°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

2:00 am

28.3° / 32.7°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.9° / 31.3°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.9° / 31.4°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

5:00 am

27.3° / 30.4°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.4° / 31.5°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.2° / 33.7°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.6° / 36°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 74 %

mưa vừa

9:00 am

30.8° / 36.8°

Thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên

Điểm sương 71 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa rất nặng 28.5° / 36.2° 5.58 m/s 54% 1003 hPa 22.73 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 29° / 35.4° 4.44 m/s 54% 1003 hPa 3.38 mm
T2 24/06 mưa vừa 26.8° / 31.9° 6.28 m/s 74% 1001 hPa 20.17 mm
T3 25/06 mưa vừa 26.7° / 31.6° 4.61 m/s 71% 1004 hPa 20.28 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.5° / 32.5° 5.28 m/s 72% 1006 hPa 25.17 mm
T5 27/06 mưa vừa 27° / 30.6° 7.2 m/s 79% 1005 hPa 30.86 mm

Chất lượng không khí tại Văn Lâm - Hưng Yên

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

714.3

NH3

12.46

NO

0.69

NO2

30.7

O3

19.55

PM2.5

28.31

PM10

38.14

SO2

19.02