Dự báo thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
2.64 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
2.3 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
3.09 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
3.33 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
7.05 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
3.19 m/s
Độ ẩm

53%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

53%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
3.1 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.24 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.21 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
4.7 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
4.7 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
3 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.71 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.89 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.93 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Văn Lâm - Hưng Yên 30 ngày tới


Lượng mưa Văn Lâm - Hưng Yên 30 ngày tới

Thời tiết Văn Lâm

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Mặt trời mọc/lặn

05:16/18:28

Nhiệt độ Thấp/Cao

24°

/

34°

Áp suất

1006 hPa

Độ ẩm

49%

wind

Tốc độ Gió

3.29 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

21°

UV

7

Bình minh / Hoàng hôn

5:16 am
6:28 pm