Dự báo thời tiết Văn Lâm - Hưng Yên 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39%
 • Lượng mưa
  0.86 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.5°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.8°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.87 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T4 29/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.6%
 • Lượng mưa
  1.56 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.4°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.09 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T5 30/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.9°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  22.13 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.7°/23.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  6.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T6 31/05
mưa cường độ nặng
24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.4°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  32.12 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.2°/24.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.89 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:32
T7 01/06
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.2°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.86 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:32
CN 02/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60.9%
 • Lượng mưa
  4.15 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.6°/28.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.85 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
T2 03/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.3%
 • Lượng mưa
  6.69 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/35.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33

Lượng mưa Văn Lâm - Hưng Yên 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Văn Lâm - Hưng Yên 7 ngày tới

Thời tiết Văn Lâm bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:31

Thấp/Cao

27°

/

30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.98 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0