Dự báo Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

27.8°

Cảm giác như 30°
mây đen u ám

mây đen u ám

20.4°

Nhiệt độ thấp nhất

27.5°

Nhiệt độ cao nhất

81.6%

Độ ẩm

1.79 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.6°

Điểm ngưng

7.89

UV

1008 hPa

Áp suất

05:21/18:19

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Ia H' Drai - Kon Tum

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Ia H' Drai - Kon Tum
26.7° / 29.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Ia H' Drai - Kon Tum
21.8° / 23°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Ia H' Drai - Kon Tum
21.1° / 22.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Ia H' Drai - Kon Tum
27.2° / 27.6°

Dự báo thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

27.6° / 30.1°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27.7° / 30.7°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

3:00 pm

27.2° / 30.1°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 30.5°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.4° / 27.5°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

6:00 pm

24.3° / 25°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 pm

23.7° / 24.3°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

8:00 pm

22.4° / 24°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mưa vừa

9:00 pm

22.8° / 24°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa vừa

10:00 pm

22.1° / 23°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

22.7° / 22.4°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

21.9° / 22.4°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

1:00 am

21.7° / 22.5°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

2:00 am

21.7° / 22.8°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

3:00 am

21.6° / 22.4°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

4:00 am

21.1° / 22.3°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

21.3° / 22.5°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

22.6° / 22.7°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 am

23.1° / 24.4°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

8:00 am

24.1° / 25.8°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 am

26.4° / 26.4°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

10:00 am

27.3° / 30.8°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 31.9°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.9° / 31.9°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.4° / 31.9°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 81 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 31.4°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.4° / 31.4°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27.5° / 30.1°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 85 %

mưa vừa

5:00 pm

26.8° / 27°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 90 %

mưa vừa

6:00 pm

24.1° / 25.7°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 93 %

mưa vừa

7:00 pm

23.5° / 24.2°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 95 %

mưa vừa

8:00 pm

22.6° / 23.8°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mưa vừa

9:00 pm

22.5° / 23.6°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa vừa

10:00 pm

22° / 24°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa vừa

11:00 pm

22.1° / 22.8°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa vừa

12:00 am

21.2° / 22.2°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

21.5° / 23°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

2:00 am

21.4° / 22.6°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

3:00 am

21.3° / 22.8°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

4:00 am

21.7° / 22°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 22.2°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 23.6°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 am

22.7° / 23.1°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

8:00 am

23.8° / 25°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

9:00 am

24.4° / 25.9°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.2° / 27.7°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

11:00 am

28.7° / 31.9°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

12:00 pm

29.4° / 32.6°

Thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 21.6° / 27.2° 2.06 m/s 80% 1008 hPa 4.95 mm
T4 26/06 mưa vừa 21.1° / 28.5° 1.81 m/s 72% 1009 hPa 22.82 mm
T5 27/06 mưa vừa 21° / 29.2° 1.2 m/s 69% 1010 hPa 9.87 mm
T6 28/06 mưa vừa 22.9° / 29.5° 1.83 m/s 81% 1011 hPa 17.14 mm
T7 29/06 mưa vừa 22.9° / 30.3° 2.71 m/s 77% 1010 hPa 9.15 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 23° / 28° 2.29 m/s 98% 1010 hPa 3.2 mm

Chất lượng không khí tại Ia H' Drai - Kon Tum

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

303.95

NH3

1

NO

0.77

NO2

1.8

O3

32.94

PM2.5

0.91

PM10

0.81

SO2

1.11

Thời tiết địa điểm khác Ia H' Drai - Kon Tum