Dự báo thời tiết Ia H' Drai - Kon Tum 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
2.99 m/s
Độ ẩm

51%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.25 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.13 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
3.21 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.46 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.31 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.85 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.09 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.49 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
4.67 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
6.46 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
4.37 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
4.12 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.84 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

48%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
3.67 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
4.1 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
4.26 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
3.35 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
3.37 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
3.05 m/s
Độ ẩm

53%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ia H' Drai - Kon Tum 30 ngày tới


Lượng mưa Ia H' Drai - Kon Tum 30 ngày tới

Thời tiết Ia H' Drai

mây cụm

34°

mây cụm

Cảm giác như 37°

Mặt trời mọc/lặn

05:18/18:11

Nhiệt độ Thấp/Cao

22°

/

34°

Áp suất

1007 hPa

Độ ẩm

44%

wind

Tốc độ Gió

2.58 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

20°

UV

6.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:11 pm